Điểm chuẩn chính thức Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh 2019 chính xác nhất.

Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh - The University of Finance and Business Administation (UFBA)

Thông tin chung

Mã trường: DFA

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Điện thoại: 02213.590.449

Ngày thành lập: 1965

Loại hình: Công lập

Trực thuộc: Bộ tài chính

Quy mô:

Website: www.tcqtkd.edu.vn/

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01, C04, D01 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 14
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01; A00; C02, D01 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; C03, D01 14
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 14
6 7340302 Kiểm toán A00, A01, C01, D01 14
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D11 14
 • Mã ngành: 7310101
  Tên ngành: Kinh tế
  Tổ hợp môn: A00; A01, C04, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340101
  Tên ngành: Quản trị kinh doanh
  Tổ hợp môn: A00; A01; C04; D01 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340201
  Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Tổ hợp môn: C01; A00; C02, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340301
  Tên ngành: Kế toán
  Tổ hợp môn: A00; A01; C03, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340120
  Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01; D07 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340302
  Tên ngành: Kiểm toán
  Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14
 • Mã ngành: 7340405
  Tên ngành: Hệ thống thông tin quản lý
  Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D11 - Điểm chuẩn NV1: 14

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào