Điểm chuẩn chính thức Đại học Công đoàn 2019 chính xác nhất.

Đại học Công đoàn - Vietnam Trade Union University (TUU)

Thông tin chung

Mã trường: LDA

Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3857 3204

Ngày thành lập: ngày 15 tháng 5 năm 1946

Loại hình: Công lập

Trực thuộc: Bộ giáo dục và đào tạo

Quy mô: 1105 sinh viên

Website: www./dhcd.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310301 Xã hội học A01; D01 15.25 TTNV
2 7310301 Xã hội học C00 16.25 TTNV
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18.25 TTNV
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 18.2 TTNV
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18.8 TTNV
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 18.2 TTNV
7 7340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01 15 TTNV
8 7380101 Luật A01; D01 19.5 TTNV
9 7380101 Luật C00 20.5 TTNV
10 7760101 Công tác xã hội A01; D01 17.25 TTNV
11 7760101 Công tác xã hội C00 18.25 TTNV
12 7850201 Bảo hộ lao động A00; A01; D01 15 TTNV
 • Mã ngành: 7310301
  Tên ngành: Xã hội học
  Tổ hợp môn: A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 15.25 TTNV
 • Mã ngành: 7310301
  Tên ngành: Xã hội học
  Tổ hợp môn: C00 - Điểm chuẩn NV1: 16.25 TTNV
 • Mã ngành: 7340101
  Tên ngành: Quản trị kinh doanh
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 18.25 TTNV
 • Mã ngành: 7340201
  Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 18.2 TTNV
 • Mã ngành: 7340301
  Tên ngành: Kế toán
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 18.8 TTNV
 • Mã ngành: 7340404
  Tên ngành: Quản trị nhân lực
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 18.2 TTNV
 • Mã ngành: 7340408
  Tên ngành: Quan hệ lao động
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 15 TTNV
 • Mã ngành: 7380101
  Tên ngành: Luật
  Tổ hợp môn: A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 19.5 TTNV
 • Mã ngành: 7380101
  Tên ngành: Luật
  Tổ hợp môn: C00 - Điểm chuẩn NV1: 20.5 TTNV
 • Mã ngành: 7760101
  Tên ngành: Công tác xã hội
  Tổ hợp môn: A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 17.25 TTNV
 • Mã ngành: 7760101
  Tên ngành: Công tác xã hội
  Tổ hợp môn: C00 - Điểm chuẩn NV1: 18.25 TTNV
 • Mã ngành: 7850201
  Tên ngành: Bảo hộ lao động
  Tổ hợp môn: A00; A01; D01 - Điểm chuẩn NV1: 15 TTNV

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào