Tán sắc ánh sáng là hiện tượng

Câu hỏi: Tán sắc ánh sáng là hiện tượng

A. tia sáng đơn sắc bị đổi màu khi đi qua lăng kính.

B. chùm sáng phức tạp bị phân tích thành nhiều màu đơn sắc khi đi qua lăng kính.

C. chùm tia sáng trắng bị lệch về phía đáy lăng kính khi truyền qua lăng kính.

D. chùm sáng trắng bị phân tích thành 7 màu khi đi qua lăng kính.