Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi Tam Đảo (thuộc vùng núi Đông Bắc) có độ cao bao nhiêu?

A. 1591m

B. 1691m

C. 1491m

D. 1791m