Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết tỉnh Thái Nguyên nằm trong vùng kinh tế nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đông Nam Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng

D. Bắc Trung Bộ