Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây...

Câu hỏi: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây có số dân nhỏ nhất (năm 2005)?

A. Liên minh châu Âu (EU)

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA)

C. Thị trường chung Nam Mĩ (MERCOSUR)

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!