Cho hình chóp S. ABC  có SA vuông g...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABC  có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC  vuông tại B. Biết SA= AB =BC  Tính góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC)

A. 300

B. 450

C. 600

D. arccos13