Địa hình tương đối thấp và phẳng, có mạng lư...

Câu hỏi: Địa hình tương đối thấp và phẳng, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt là đặc điểm của

A. Đồng bằng sông Hồng

B. các đồng bằng ở Duyên hải Nam Trung Bộ

C. các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ

D. Đồng bằng sông Cửu Long