Vi phạm hành chính là những hàn...

Câu hỏi: Vi phạm hành chính là những hành vi xâm phạm đến: 

A. Quy tắc quản lý xã hội

B. Quy tắc kỷ luật lao động

C. Nguyên tắc quản lý hành chính

D. Quy tắc quản lý của nhà nước

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!