ASEAN (Association of South East Asian Natio...

Câu hỏi: ASEAN (Association of South East Asian Nations) là tên viết tắt tiếng Anh của tổ chức

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ

B. Thị trường chung Nam Mĩ

C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!