Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, b...

Câu hỏi: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, biểu thức điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời lần lượt là , giá trị của là

A. 

B. -π2

C. π2

D. π3