Lăng kính thủy tinh là một tam giác đều chiế...

Câu hỏi: Lăng kính thủy tinh là một tam giác đều chiết suất n=3. Tính góc tới và góc lệch của tia sáng trong trường hợp có góc lệch cực tiểu?

A.

B.

C.

D. và