Ngành giao thông vận tải nào ở nước ta có kh...

Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải nào ở nước ta có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất?

A. Đường hàng không. 

B. Đường biển. 

C. Đường bộ. 

D. Đường sắt.