Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đ...

Câu hỏi: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong (C1) x+4y - y2=0, (C2): x-2y+y2=0

A. 11.

B. 10.

C. 9.

D. 8.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cơ bản, nâng cao có lời giải !!