Hai vật nhỏ khối lượng m1, m...

Câu hỏi: Hai vật nhỏ khối lượng m1, m2 = 400g, được nối với nhau bằng một lò xo nhẹ có độ cứng k = 40N/m. Vật m1 được treo bởi sợi dây nhẹ không giãn. Bỏ qua mọi sức cản. Từ vị trí cân bằng, kéo m2 xuống dưới sao cho lò xo bị giãn một đoạn rồi truyền cho vật vận tốc v0 dọc theo trục lò xo hướng xuống để sau đó m2 dao động điều hòa. Lựa chọn thời điểm cắt dây nối m1 với giá treo thích hợp thì với v0 truyền cho vật, sau khi cắt dây khoảng cách giữa hai vật sẽ luôn không thay đổi. v0có giá trị gần nhất với

A. 70,5 cm/s.       

B.99,5 cm/s.          

C.40cm/s .             

D.25,4 cm/s.