Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổ...

Câu hỏi: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số 

A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 

B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 

C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải. 

D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây stato.