Tổ chức có GDP cao nhất (năm 2004)...

Câu hỏi: Tổ chức có GDP cao nhất (năm 2004) là

A. NAFTA

B. APEC

C. EU

D. MERCOSUR

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 có đáp án !!