Tổng các nghiệm của phương t...

Câu hỏi: Tổng các nghiệm của phương trình 3sin3x-cos3x+2sin9x4=4 trong khoảng 0;π2 là:

A. 2π3

B. 2π9

C. 4π9

D. 4π3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!