Dựa vào bản đồ thủy sản - Atlat trang 20, xá...

Câu hỏi: Dựa vào bản đồ thủy sản - Atlat trang 20, xác định tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta

A. Đồng Tháp 

B. Quảng Ninh 

C. An Giang 

D. Cà Mau