Nghi ngờ ông A lấy tiền của mìn...

Câu hỏi: Nghi ngờ ông A lấy tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý vào nhà ông A khám xét. Hành vi này xâm phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể

B. Quyền nhân thân của công dân

C. Quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

D. Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!