Điều nào sau đây không phải là...

Câu hỏi: Điều nào sau đây không phải là mục đích của hôn nhân?

A. Tổ chức đời sống vật chất của gia đình.

B. Thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với đất nước.

C. Xây dựng gia đình hạnh phúc.

D. Củng cố tình yêu lứa đôi.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!