Một dung dịch có chứa KCl, HCl, Fe

Câu hỏi: Một dung dịch có chứa KCl, HCl, Fe2(SO4)3 có số mol bằng nhau. Khi điện phân dung dịch với điên cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi hết ion sắt. Dung dịch sau điện phân có:

A. pH không đổi so với ban đầu

B. pH =7

C. pH < 7

D. pH > 7