Cho hàm số y=x lnx có đồ thị (C)....

Câu hỏi: Cho hàm số y=x lnx có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với đường thẳng d:x-1=0 là

A.x-y+1=0

B.x+y-1=0

C.x-y=0

D.x-y-1=0

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Đạo Hàm cơ bản, nâng cao (có lời giải) !!