Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Trung du và...

Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở Trung du và miền núi Bắc Bộ còn gặp khó khăn chủ yếu do

A. Thiếu nguồn nước tưới, nhất là vào mùa khô

B. Thiếu quy hoạch, chưa mở rộng được thị trường

C. Thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường

D. Thiếu cơ sở chế biến nông sản quy mô lớn.