Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Kon Tum. 

B. Gia Lai.

C. Đắk Lắk.

D. Lâm Đồng.