Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây c...

Câu hỏi: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảmvà một tụ điện có điện dung

A.6000 m.

B.600 m

C.60 m

D. 6 m