Việc đảm bảo quyền b...

Câu hỏi: Việc đảm bảo quyền bình đng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của ?

A. Nhà nước và xã hội

B. Nhà nước

C. Nhà nước và công dân

D. Nhà nước và pháp luật

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!