Năm 2007 do đường đi chính đang...

Câu hỏi: Năm 2007 do đường đi chính đang thi công, nên Ủy ban nhân dân phường X đã xin ông B cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông B và hứa rằng, khi nào xong tuyến đường đi chính sẽ trả lại đất cho ông B. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông B. Trong trường hợp này, ông B nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

A. Tố cáo

B. Khiếu nại

C. Kiến nghị

D. Tố tụng hình sự

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tổng hợp đề thi thử THPTQG 2019 Công dân có đáp án !!