Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết giá trị sản xuất cây lương thực trong tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2005 là bao nhiêu tỉ đồng?

A. 36975,0 

B. 63875,0  

C. 63875,6 

D. 36875,6