Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 8 và trang 17, hãy cho biết vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm có khóang sản nào sau đây?

A. Đất hiếm, bôxít, cát thủy tinh

B. than bùn, đá xít, đá vôi xi măng

C. than đá, nước khoáng, cát thủy tinh

D. than nâu, đá xít, sét, cao lanh