Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, địa điểm nào không phải là trung tâm công nghiệp?

A. Thủ Dầu Một 

B. Phan Thiết 

C. Bảo Lộc 

D. Biên Hòa