Số nghiệm của phương trình c...

Câu hỏi: Số nghiệm của phương trình cos x =1/2 thuộc -2π; 2π

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!