Biết rằng sina,sinacosa,cosa theo thứ tự lập...

Câu hỏi: Biết rằng sina,sinacosa,cosa theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính S = sina+cosa

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!