Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết...

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cát Hải thuộc tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) nào sau đây?

A. Quảng Ninh

B. Hải Phòng

C. Quảng Trị

D. Đà Nẵng