Chiếu một chùm ánh sáng trắng vào mặt bên củ...

Câu hỏi: Chiếu một chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang 6o theo phương vuông góc mặt phân giác góc chiết quang. Trên màn quan sát E đặt song song và cách mặt phân giác của lăng kính một đoạn 1,5m ta thu được dải màu có bề rộng là 6 mm. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5015. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím sẽ là:

A. 1,5004

B. 1,5397

C. 1,5543

D. 1,496