Một lò xo lý tưởng có chiều dài tự nhiên 10...

Câu hỏi: Một lò xo lý tưởng có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,5 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều dài của nó là bao nhiêu?

A. 2,5 cm.

B. 7,5 cm.

C. 6,25 cm.

D. 9,75 cm.