Nguyên nhân nào dưới đây khiến dân cư Trung...

Câu hỏi: Nguyên nhân nào dưới đây khiến dân cư Trung Quốc tập trung chủ yếu ở miền Đông?

A. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi, dễ dàng cho giao lưu phát triển.

B. Là nơi sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc.

C. Ít thiên tai.

D. Không có lũ lụt đe dọa hằng năm.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!