Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiết...

Câu hỏi: Chiếu vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A=45o một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng vàng là nv=1,52 và đối với ánh sáng đỏ là nd=1,5. Biết tia vàng có góc lệch cực tiểu. Góc ló của tia đỏ gần đúng bằng:

A.

B.

C. 

D.