Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Địa lí Việt...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa 

B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ 

C. Hải Phòng, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một

D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ