Khu vực có thềm lục địa thu hẹp trên Biển Đô...

Câu hỏi: Khu vực có thềm lục địa thu hẹp trên Biển Đông thuộc vùng

A. Vịnh Thái Lan

B. Vịnh Bắc Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Nam Trung Bộ