Một trong những điều kiện chủ quan thuận lợi...

Câu hỏi: Một trong những điều kiện chủ quan thuận lợi để phát triển công nghiệp của Trung Quốc là

A. khí hậu ổn định.

B. nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

C. lao động có trình độ cao.

D. có nguồn vốn đầu tư lớn.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Chuyên đề - Địa lí khu vực và quốc gia !!