X là một loại phân bón ho...

Câu hỏi: X là một loại phân bón hoá học. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loảng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu hoá nâu trong không khí thoát ra. X là

 A. NaNO3.

 B. (NH4)2SO4.

 C. (NH2)2CO.

 D. NH4NO3.