Gọi S là diện tích hình phẳng giới...

Câu hỏi: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2y = x. Tính giá trị của biểu thức 3S(3S-2)2018

A. 1

B. -1

C. 0

D. 32018

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cơ bản, nâng cao có lời giải !!