Chọn phát biểu đúng

Câu hỏi: Chọn phát biểu đúng.

A. Các hàm số y=sinx,y=cos,y=cotx đều là hàm số lẻ

B.Các hàm số y=sinx,y=cos,y=cotxđều là hàm số chẵn

C.Các hàm số y=sinx,y=cosx,y=tanx đều là các hàm số lẻ

D.Các hàm số y=sinx,y=cosx,y=tanx đều là các hàm số chẵn

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!