Tìm m để phương trình sin

Câu hỏi: Tìm m để phương trình sin2x+5π2-m cosx +1 = 0 có đúng 3 nghiệm trên (0;4π3]

A. -2m-1

B. -2<m-1

C. -2 m<-1

D. -2m

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!