Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Câu hỏi: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Mọi tứ diện luôn có mặt cầu ngoại tiếp;

B. Mọi hình hộp đứng đều có mặt cầu ngoại tiếp;

C. Hình nón, hình khối có duy nhất một trục đối xứng và có vô số mặt phẳng đối xứng;

D. Mặt trụ, hình trụ, khối trụ có vô số mặt phẳng đối xứng.