Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.         

B. Hải Phòng, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Hà Nội.

 D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.