Tìm giá trị của m để

Câu hỏi: Tìm giá trị của m để (Cm): y = x4 - (m2+2)x2+1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt sao cho hình phẳng giới hạn bởi trục hoành phần phía trên trục hoành có diện tích bằng 96/15

A. m = ±2

B. m = 2

C. m = -2

D. m = ±3

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tích phân cơ bản, nâng cao có lời giải !!