Những năm gần đây, các ngành công...

Câu hỏi: Những năm gần đây, các ngành công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á chủ yếu là do

A. sự suy giảm của các ngành công nghiệp truyền thống trong nước

B. liên doanh với các hãng nổi tiếng ở nước ngoài

C. các công ti trong nước đã chủ động hoàn toàn về kĩ thuật và công nghệ

D. chủ trương ưu tiên dùng hàng nội địa