Cho hình chóp S. ABCD...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 2a và SA vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SC

A. a55

B. a66

C. 2a2121

D. a2